TMR

Me pakume lahendusi teie probleemidele, määrates aatomite omavahelise topoloogiat kondenseeritud faasis. Meil on pikaajalised kogemused kütuseelementide, ülijuhtmaterjalide, tseoliitide, valkude, bio ja sünteetiliste polümeeride, mitmesuguste bioloogiliselt aktiivsete ainete uurimises.

Kontaktisikud:

Ivo Heinmaa, PhD (ivo.heinmaa@kbfi.ee) – tahkise TMR

Jüri Jarvet, PhD (jyri.jarvet@kbfi.ee) – biokeemia ja struktuuribioloogia

Tõnis Pehk, DrSci (tonis.pehk@kbfi.ee)  – orgaanilised ühendid

Riistvara

Laboris on neli uurimistööks mõeldud Brukeri TMR spektromeetrit, mis võimaldavad mõõta erinevaid tuumi ja läbi viia väga erinevaid eksperimente.

AVANCE III 800MHz (magnetvälja tugevus 18.8T) paigaldatud september 2007

Võimalused: Kaasaegsed multidimensionaalsed eksperimendid

Kolmekanaline 1H/13C/15N PFG mõõtepea

Kahekanaline 1H/13C PFG mõõtepea

Tahkise kolmesageduslik 1H/13C/15N mõõtepea

Lairiba BBO mõõtepea 1H/19F, piirkond 31P – 109Ag

QCI CryoProbe krüomõõtepea

SampleXpress Sample Changer proovivahetaja 60 proovile

AVANCE II 600MHz (magnetvälja tugevus 14.1 T); 2000, viimane uuendus 2005

Võimalused: Kaasaegsed multidimensionaalsed eksperimendid

Kolmekanaline 1H/13C/15N PFG mõõtepea

Tahkise mõõtepead 1-6 mm rootoritega ja DOR mõõtepea

AMX 500 (magnetvälja tugevus 11.7T); 1985,viimane uuendus 2010

Võimalused: Vedelike 1H/13C mõõtepea

CXP 360 spektromeeter ühendatud kas 8.5T või 4.7T suure avaga (WB) magnetiga

Võimalused: tahkised väga madalal või kõrge temperatuuril (10 K kuni 1000 K)