KBFI hoone renoveerimine

KBFI hoonekompleksi rekonstrueerimise projekt IMPAKT-hooned (nr 2014-2020.4.01.16-0101) teostati perioodil 2016 – 2020. Projekt rahastati Euroopa Regionaalalrengu Fondi vahenditest. Projekti käigus renoveeriti KBFI Akadeemia tee 23 hoone fassaad ja katused ning rekonstrueeriti kütte- ja ventilatsioonisüsteemid. Ehituse peatöövõtjaks oli Ehitus5ECO OÜ.

Projekti tulemusel on paranenud hoone energiatõhusus ja üldised töötingimused. Töökeskkond madalama energiakuluga hoones aitab kokku hoida T&A tegevuseks eraldatud vahendeid ja loob paremad tingimused laborites.

Alumistel piltidel kajastub galerii hoone renoveerimise ajajoonega aastal 2019.