Doktori ja magistritööd

Doktoritööd

Ljudmila Klepinina, 2021
Energiametabolismi ümberkorraldamine kasvajarakkude diferentseerimisel. Juhendajad Tuuli Käämbre, Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja biotehnoloogia instituut.

Aleksandr Klepinin, 2018. Interplay between Creatine Kinase and Adenylate Kinase Networks in Health and Disease. Kreatiinkinaasi ja adenülaatkinaasi energiaülekande võrgustike vaheline koosmõju normis ja patoloogias. Juhendajad Tuuli Käämbre ja Anu Planken, Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja biotehnoloogia instituut.

Andre Koit, 2018. Malignant Transformation Causes Rearrangement of Energy Metabolism in Colorectal and Breast Cancers. Kartsinogenees toob kaasa energiametabolismi ümberkorralduse jämesoole‐ ja rinnakasvajates. Juhendajad Tuuli Käämbre ja Vahur Valvere, Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja biotehnoloogia instituut.

Andrus Kaldma, 2017. Metabolic Remodeling of Human Colorectal Cancer: Alterations in Energy Fluxes. Soolevähi metaboolne remodelleerimine: muutused energiavoogudes. Juhendajad Tuuli Käämbre ja Natalja Timohhina, Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja biotehnoloogia instituut.

Minna Varikmaa, 2013. Lihasrakkude mitokondriaalse hingamise regulatsiooni struktuursed ja funktsionaalsed uuringud. Juhendajad Valdur Saks, Madis Metsis. Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Integreeritud süsteemide bioloogia keskus.

Kersti Tepp, 2011. Molekulaarne süsteemibioenergeetika: südamerakkude struktuuri ja funktsiooni vaheliste suhete kvantitatiivne analüüs. Juhendajad Valdur Saks, Raivo Vilu. Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Biotehnoloogia õppetool.

Natalja Timohhina, 2011. Südamerakkude molekulaarne süsteemne bioenergeetika: Mitokondriaalne Interaktosoom. Juhendajad Valdur Saks, Tuuli Käämbre. Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut.

Tiia Anmann, 2007. Integreeritud ja organiseeritud bioenergeetilised süsteemid südame-ja ajurakkudes. Juhendajad Raivo Vilu, Valdur Saks. Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut.

Tuuli Käämbre, 2004. Rakusisene energeetiline ühik: struktuursed ja funktsionaalsed aspektid. Juhendajad Enn Seppet, Valdur Saks. Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Patofüsioloogia õppetool.

Toomas Tiivel, 2002. Mitokondri välismembraani roll normaalse ja skeletilihase rakkude hingamisregulatsioonis in vivo. (Étude contrôle de la respiration mitochondrial des cellules musculaires-rôle de la membrane externe). Juhendajad Valdur Saks, André Rossi, Enn Seppet. Tallinna Tehnikaülikool, Joseph Fourier Ülikool (Grenoble, Prantsusmaa).

Magistritööd

Leenu Reinsalu, 2020. Raku energiametabolismi ümberprogrammeerimine jämesoolevähis ja soolepolüüpides. Juhendajad Tuuli Käämbre, Egle Rebane-Klemm, Tallinna Ülikool, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut; Tallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond.

Sten Miller, 2020. Stabiilse isotoobi mass-spektromeetria meetodi optimeerimine ja rakendamine rinnavähi energiametabolismi uurimiseks. Juhendajad Aleksandr Klepinin, Tuuli Käämbre, Tallinna Ülikool, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut; Tallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond.

Kaisa Kuus, 2018. Pluripotentsusega seotud markervalkude ekspressioon inimese kolorektaalse adenokartsinoomi Caco2 rakkudes. Juhendajad Martin Pook, Aleksandr Klepinin, Ljudmila Klepinina, Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, molekulaar- ja rakubioloogia instituut.

Aivar Uus, 2016. Energiaülekande võrgustiku profiili arengulised ja vananemisega seotud muutused kardiomüotsüütides. Juhendajad Kersti Tepp, Kairi Koort, Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut.

Aleksandr Klepinin, 2014. Mitokondriaalse metabolismi võrdlev analüüs diferentseeritud ja diferentseerimata neuroblastoomi rakkudes . Juhendajad Tuuli Käämbre, Igor Ševtšuk. Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut.

Aia Simm, 2011. Närvirakkude võrdlev bioenergeetika. Juhendajad Tuuli Käämbre, Tiit Land. Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut.
Tänukiri üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil terviseuuringute valdkonnas magistritööde astmes.

Merle Saaremäe, 2010. Beeta-tubuliini isovormide ekspressioon ja roll mitokondri välismembraani läbitavuse regulatsioonis. Juhendajad Tuuli Käämbre, Sirje Rüütel Boudinot. Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut.
I preemia üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil terviseuuringute valdkonnas magistritööde astmes.