Tagasi

Blinova Irina

Blinova

Irina

PhD

ETOX

töörühma juht

vanemteadur

irina.blinova@kbfi.ee