Keskkonnatoksikoloogia labor võõrustas COST võrgustiku AMICI teadusseminari

16.-17. novembril 2017 toimus KBFIs antimikroobseid pinnakatteid käsitleva COST võrgustiku AMICI (Anti-MIcrobial Coating Innovations to prevent infectious diseases; 2016-2020) ehk “Antimikroobsete omadustega innovatiivsed pinnakattednakkushaiguste leviku ennetamisel” juhtkomitee ja pinnakatete keskkonna-aspekte käsitleva töörühma teadusseminar. Keskkonna-temaatikale keskenduva töögrupi teadusseminar oli pühendatud mikroobide antibiootikumi-resistentsuse probleemidele. Kuigi antimikroobsed pinnakatted võiksid antud probleemi leevendada, on näidatud, et need võivad soosida mikroobide resistentsuse teket nii pinnakattematerjalidele endile kui ka traditsioonilistele antibiootikumidele. Neid aspekte käsitleti ka seminaril, mida modereeris AMICI vastava töörühma juht ja KBFI Keskkonnatoksikoloogia labori juhataja dr. Anne Kahru.

Seminaril pidasid ettekandeid prof. Tanel Tenson (Tartu Ülikool), prof. Irja Lutsar (Tartu Ülikool), dr. Pille Märtin (Lääne-Tallinna Keskhaigla, Terviseamet), dr. Siiri Kõljalg (Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Kliinikum), dr. Theofilos Papadopoulos (Kreeka), dr. Maria Olívia Pereira (Minho Ülikool, Braga, Portugal) ja dr. Martijn Riool`i (Amsterdami ülikool, Holland).