KBFI Rahvusvahelise nõuandva kogu koosolek

Hindamaks KBFI teadustegevust ning mõtestamaks KBFI kohta Eesti teadusmaastikul koguneb KBFI Rahvusvaheline nõuandev kogu 26. ja 27. septembril k.a Tallinnas.