Karjäärivõimalused KBFI-s

KBFI laborid kutsuvad doktorante ja järeldoktoreid ning ka magistri- ja bakalaureuse taseme tudengeid, kellel on huvi teadlaskarjääri ja kõrgetasemelise teadustöö vastu, liituma instituudi uurimisprogrammidega.

Oodatud on ka järeldoktorite ja iseseisvate teadlaste kavandid töörühmade laiendamise ja uurimisteemade arendamise osas. Teadustöö projektiideede finantseerimiseks soovitame vaadata järgnevaid uurimistoetuse programme: Mobilitas + , ETAgi personaalsed uurimistoetused, Horizon 2020, Horizon Europe, jm.

Uued uurimistöö teemad tudengitele ja järeldoktoritele postitame siia novembris 2020. Palume seni huvi korral mõne teadusteemaga liituda tutvuda KBFI laborite kodulehtedega ja võtta huvipakkuva teema laborijuhataja või grupijuhiga ühendust.

Täiendavat informatsiooni KBFI uurimisprogrammide, inimeste, aparatuuri ja kontaktide kohta leiab laborite lehtedel.

Career opportunities with NICPB

The laboratories of NICPB invite PhD students and postdoctoral researchers as well as Master’s and Bachelor students who are interested in a scientific career and outstanding research to join our research teams.

NICPB also welcomes ideas and proposals for extending the research groups and developing our research fields from postdocs as well as independent researchers. For financial support, we would encourage you to consider the following programmes: Mobilitas +, ETAg personal research funding, Horizon 2020, Horizon Europe, etc.

New research topics for students and postdoctoral researchers will be posted here in November, 2020. For interest to join a research topic in NICPB before, we would ask you to take a look at the laboratory webpages and contact the Head of the Laboratory or the research group about joining the research team of interest.

Additional information about NICPB research programmes, researchers and infrastructure can be found on the laboratory webpages.