Dr Els Heinsalu pälvis Balti Assamblee teaduspreemia

Balti Assamblee rahvusvaheline žürii otsustas teaduspreemiaga tunnustada Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi vanemteadurit Els Heinsalu tema mitmekülgse ning olulise panuse eest komplekssüsteemide teoorias ja stohhastiliste protsesside alal.

Els Heinsalu on panustanud komplekssüsteemide teoorias ja stohhastiliste protsesside alal mitmetesse intensiivselt arenevatesse teadusprobleemidesse ja -suundadesse. Komplekssüsteemide teooria on suhteliselt uus ja kiirelt arenev valdkond, kus statistilise füüsika ja mittelineaarse dünaamika meetodid leiavad rakenduse ka füüsikast väga kaugetes teadusharudes.

Lisaks probleemidele, mis on olulised füüsikas, keemias, materjaliteaduses ning nanotehnoloogias, uurib Els Heinsalu viimastel aastatel ka teemasid, mis on seotud ökoloogia, majanduse ning keeleteadusega. Ühelt poolt kõnetavad teda kindlasti ühiskonna ning keskkonnaga seotud mittefüüsikalised probleemid, ent teiselt poolt on tema eesmärgiks arendada analüüsimeetodeid ning kvantitatiivseid matemaatilisi mudeleid, mis neid probleeme kirjeldaksid ning võimaldaksid mõista toimuvaid fundamentaalseid protsesse ning prognoosida tulevikku.

Els Heinsalu on teinud teadustööd erinevates Euroopa tipptasemel teadusgruppides. Ta on Eesti Noorte Teaduste Akadeemia asutajaliige ja president, Tartu Ülikooli nõukogu, teaduspoliitika komisjoni ja Eesti Teadusagentuuri ekspertkomisjoni liige. Ta on avaldanud üle 40 teadustöö; tema artikleid iseloomustab lai teemadering ning kõrge tsiteeritavus. Els Heinsalu juhendamisel on kaitstud üks bakalaureuse ning üks magistritöö Tartu Ülikoolis. Lisaks on tema juhendamisel valmimas doktoritööd Tallinna Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis.

Balti Assamblee auhind kirjanduses määrati sel aastal Läti kirjanikule Gundega Repše ja kunstiauhind Leedu baleriinile Jurgita Dronina.

Rohkem infot Balti Assamblee auhindade kohta.