Doktoritöö kaitsmine 30. jaanuaril 2017

 

Defence of the PhD Thesis on January 30, 2017